ÄRITEGEVUSE TINGIMUSED


Tere tulemast veebisaidile netscroll.ee, mida haldab ettevõte Maneks plus d.o.o., Volčji potok 38, 1235 Radomlje (edaspidi: ettevõte).

Neid üldtingimusi kohaldatakse kõikidele veebipoes netscroll.ee (edaspidi veebisait) võimaldatud tegevustele. Üldtingimused on kohustuslikud kõigile kasutajatele. Palun lugege tingimusi hoolikalt läbi. Kui te ei nõustu tingimustega, kas täielikult või osaliselt, siis ärge kasutage meie veebisaiti. Üldtingimused kujutavad endast teie ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingut.

Veebisait on saadaval seisundis “nagu on”, ettevõte ei anna mingeid garantiisid ega kinnitust, ei otseseid ega kaudseid, seoses omandiõiguse, turustamise või mistahes sobivusega mis tahes eesmärgil, toodetele, mida pakutakse veebisaidil.

Veebisaidi omanik püüab vajaliku hoolsusega tagada veebisaidil oleva te andmete täpsuse ja ajakohasus. Samal ajal jätab endale õiguse muuta veebisaidi sisu või lõpetada selle täiendamine igal ajal, ilma eelneva teavitamiseta. Samuti võib veebisaidi omanik igal ajal ja ilma igasuguse teavitamiseta muuta veebisaidil kirjeldatud teenuseid, tooteid, hindu või programme.

Definitsioonid

“Ettevõte” on Maneks plus d.o.o., Volčji potok 38, 1235 Radomlje, mis on veebisaidi netscroll.ee omanik ja haldaja.

“Veebisait” on veebileht, millele pääseb ligi aadressil https://netscroll.ee/, mida haldab ettevõte ja kus tegutseb veebipood.

“Kasutaja” on iga füüsiline isik, kes kasutab veebisaiti.

“Ostja”, “Teie” või “Teid” on iga füüsiline isik, kes teeb veebipoes ostu.

“Tarbija” on füüsiline isik, kes soetab või kasutab kaupu ja teenuseid väljaspool oma erialast või majandustegevust. Neid üldtingimusi kohaldatakse kõigi ostjate suhtes kui tarbijatele.

“Privaatsuspoliitika” on dokument, mis sisaldab kogu teavet isikuandmete töötlemise kohta, mis toimub veebisaidi raames. See on kättesaad av siin.

“Küpsiste kasutamise poliitika” on dokument, mis sisaldab kogu teavet küpsiste kasutamise kohta, mis toimub veebisaidi raames. See on kättesaadav siin.

Veebipood netscroll.ee

Äritegevuse üldtingimused määravad veebipoe tegevuse, kasutaja ja veebipoe õigused ja kohustused ning reguleerivad ärisuhteid veebipoe ja ostja vahel. Ostjat seovad need üldtingimused, mis on kehtivad ostu sooritamise hetkel (veebitellimuse esitamisel). Kasutajat teavitatakse iga tellimuse esitamisel eraldi äritegevuse üldtingimustest ja tellimuse esitamisega kinnitab ta nende tingimustega tutvumist.

Meie veebipoest tellimuse esitamisel üldtingimuste kinnitamine kujutab endast siduvat lepingut teie ja ettevõtte vahel. Palume teil enne tellimuse kinnitamist üldtingimused hoolikalt läbi lugeda. Kui te ei nõustu meie äritegevuse üldtingimustega, siis te ei saa kasutada meie veebipoe teenuseid. Samuti ei ole võimalik osaliselt nõustuda üldtingimustega. Ostu sooritamiseks peate te üldtingimused täielikult aktsepteerima, nagu need kehtivad ostu sooritamise ajal.

Veebipoe kasutamine

Ettevõte opereerib veebipoodi vastavalt üldtingimustele. Veebipood on ostjatele alati kättesaadav, kuigi ettevõte jätab endale õiguse veebipood ajutiselt sulgeda või selle tegevus lõpetada ilma eelneva hoiatuseta.

Veebipoe hooldamise ja uuendamise tõttu on võimalik, et veebipood on ajutiselt kättesaamatu või on ajutiselt võimatu makseid teostada. Ettevõte ei vastuta ühegi kahju eest, mis võib teile tekkida veebipoe hooldamise ja/või uuendamise ajal.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Nõusolek

Nõusolek on isiku vabatahtlik avaldus, mis lubab töötlejal tema isikuandmeid määratud eesmärgil töödelda. Tüüpilised näited: registreerimine e-uudiskirja saamiseks, osalemine auhinnamängus, isiklike kontaktandmete avaldamise luba veebisaidil jne.

Leping

Leping isiku ja töötleja vahel või kui on vaja rakendada meetmeid sellise isiku nõudmisel enne lepingu sõlmimist. Lepingut, kui alust isikuandmete töötlemiseks, segatakse sageli nõusolekuga, seega on konkreetsetel juhtudel praktikas vaja kontrollida, kas tegemist on sellise töötlemisega, mis on lepingu täitmise osa, või on vajalik eraldi nõusolek. Tüüpilised näited: isiku kontaktandmete kasutamine, kes soovis pakkumise saada, andmete edastamine internetiostu korral jne.

Eluliselt tähtsad huvid

Füüsilise isiku eluliselt tähtsad huvid võivad õigustada isikuandmete töötlemist. Sel juhul pole oluline, kas andmete töötlemine puudutab eluohtlikult haigestunud isikut või teist isikut. Oluline on, et töötlemisega kaitstakse üksikisiku elulisi huve.

Õigustatud huvi

Õigustatud huvi kehtib ainult erasektoris. Töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid võivad olla vastuvõetav alus isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid kaaluvad üles isiku, kelle andmeid töödeldakse, huvid või põhiõigused ja -vabadused. Õigustatud huvist tulenevat alust rakendatakse sageli ilma isikute aktiivse mõjuta töötlemisele.

Hinnad, makseviisid ja kampaaniad

Hinnad

Kõik veebisaidil toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad 22% käibemaksu. Hinnad kehtivad tellimuse esitamise hetkel. Pakkumine kestab kuni tühistamiseni. Allahindlused ja muud kampaaniad ei summeeru tavaliselt, välja arvatud juhul, kui see on eraldi märgitud konkreetse kampaania juures.

Hoolimata erakordsetest jõupingutustest, et tagada kõige ajakohasemad ja täpsed andmed, võib juhtuda, et hinnainfo on vale. Sel juhul või juhul, kui toote hind muutub tellimuse töötlemise ajal, teavitab ettevõte sellest ostjat võimalikult kiiresti ja võimaldab ostust loobuda.

HOIATUS: See veebipood on jaemüügipood, mis on mõeldud ainult lõpptarbijatele (B2C). Seega ei võimalda me läbi veebilehe müüki juriidilistele isikutele (B2B) ega paku võimalust väljastada arveid juriidilistele isikutele. See tähendab ka, et väljaantud arvete parandusi füüsiliselt juriidilisele isikule ei ole võimalik teha, kuna müügitehing sõlmitakse ainult füüsilise isikuga.

Kui soovite luua B2B suhte meie ettevõttega ja osta suuremaid koguseid tooteid, pöörduge aadressile [email protected]

Makseviisid

Veebipood võimaldab järgmisi makseviise:

Makse kättesaamisel – ostja maksab kullerile sularahas või krediitkaardiga, kui too toimetab tellitud kauba ostja aadressile;

Maksmine krediitkaardiga;

Maksmine PayPal’i kaudu.

Ettevõte jätab endale õiguse kinnitada valitud makseviisi autentimisega. Jätame endale ka õiguse edasiseks makseviisi kontrollimiseks, nõudes teilt maksetõendi esitamist.

Te olete teadlik, et peate tellimuse kulud täielikult tasuma (kaasa arvatud kõik tehinguga ja kohaletoimetamisega seotud võimalikud kulud) vastavalt valitud makseviisile. Te kinnitate, et teil on võimekus ja õigus teha tehinguid krediitkaardiga või mis tahes valitud makseviisiga.

Eelneval kokkuleppel võite tellimuse eest maksta ka ettemaksuarvega müüja pangaarvele.

Kampaaniad

Veebisaidil toimuvad ka allahindlused ja muud kampaaniad, mis alandavad toodete hindu (edaspidi kampaaniad). Iga kampaania on pakutud alandatud hinnaga kindlaks (piiratud) ajavahemikuks, mis on määratletud iga kampaania jaoks eraldi. Allanahindlusega hind kehtib ostudele, mis on tehtud kampaania kestel.

Anname teile teada, et teatud kampaaniad on piiratud uutele kasutajatele, kes pole veebipoes ostu sooritanud. Sel juhul ei kehti see soodustus olemasolevatele kasutajatele. Iga katse selliseid kampaaniaid ära kasutada blokeeritakse koheselt, kuritarvitamiseks kasutatud e-posti aadressid kustutatakse ettehoiatamata. Allahindlused ja muud kampaaniad ei summeeru tavaliselt, välja arvatud juhul, kui see on eraldi märgitud konkreetse kampaania juures.

Ostu sooritamine veebipoes

Ostja saab soovitud kaupa tellida telefoni teel, e-posti teel või interneti kaudu veebipoes.

Müügileping sõlmitakse müüja ja ostja vahel hetkel, kui ostja kinnitab tellimuse. Ostja saab selle e-posti aadressile, mida ta määras tellimuse esitamisel, staatusega “Teie NetScroll tellimus on vastu võetud!”. Alates sellest hetkest on kõik hinnad ja muud ostutingimused fikseeritud ja kehtivad nii müüjale kui ka ostjale. Müügileping on sama vormi, mida ostja sai e-kirja teel, ja on ettevõtte serveris elektroonilisel kujul salvestatud. Vajadusel saab ettevõte selle ostjale uuesti e-posti teel saata.

Veebilehe kasutamisega nõustub kasutaja ja on nõus kõigi nende äritingimuste sätetega, mis hõlmavad kõiki linke ja nende komponente ning kinnitab, et on tutvunud privaatsuspoliitikaga. Ostja või kasutaja garanteerib ostuga, et ta on vanem kui 18 aastat.

Toodete olulised omadused, hinnad, sealhulgas kõik maksud ja muud tasud ning maksmise ja kohaletoimetamise viisi andmed kehtivad tellimuse lõpliku kinnituse hetkel. Võimaliku tarneaja muutumise korral teavitatakse ostjat muutusest sobival ajal ja õigeaegselt müügikonsultantide poolt.

Toote hind, käibemaksu väärtus ning saatmise ja käitlemise kulud on nähtavad ostukorvis enne, kui tellimus on lõpule viidud. Samuti teavitatakse ostjat kõigist andmetest seoses veebitellimusega e-posti aadressil, mille ta ostukorvis oma andmete sisestamisel märkis. Kui ta seda ei saa, on võimalik, et ostja märkis vale e-posti aadressi.

Sellisel juhul palume ostjal meiega ühendust võtta:

e-posti aadressi kaudu: [email protected] (suhtluskeel peaks olema eesti või inglise keel; kasutajad peaksid saatma e-kirja mis tahes vastuväidete, märkuste, küsimuste või avalduste kohta).

1 Andmed pakkujate kohta

Pakkuja ja tema aadress: Maneks plus d.o.o., Volčji potok 38, Radomlje

Registreerimisnumber: 6647740000

Käibemaksukohustuslase number: SI79204236

Sisse kantud: Ljubljana ringkonnakohtu kaubaregistrisse 18.07.2014.

2 Tellimuse lõplik kinnitamine

Tellimus on lõplikult kinnitatud ja lõpetatud, kui klient saab pärast veebipõhise tellimuse esitamist või telefonitsi müügikonsultandile antud tellimust kinnitus e-kirjaga, mis on märgitud tellimuse esitamisel olekuga “Teie NetScrolli tellimus on vastu võetud!”.

3 Tellimuse muutmise võimalus

Kõik soovitud muudatused juba esitatud tellimuses saab klient teatada vastates e-kirjale olekuga “Teie NetScrolli tellimus on vastu võetud!” või saates eraldi e-kirja aadressile [email protected], kus muudatuse või tellimuse tühistamise korral on vaja kindlasti lisada järgmised andmed: tühistamine/muutmine; e-kirja sisus: a) toote nimi või tellimuse number tühistamiseks või muutmiseks b) kliendi ees- ja perekonnanimi ning c) kliendi aadress või telefoni teel müügikonsultandile hiljemalt 2 tundi pärast tellimuse esitamist või kuni tellimuse saatmiseni. Kui tellimus on välja saadetud, ei ole tellimuse muutmist enam võimalik.

4 Kättetoimetamise andmed

Laos olevad tooted toimetatakse kohale 6 kuni 10 tööpäeva jooksul, alates tellimuse esitamise päevast. Tooted toimetatakse kohale läbi GLS kullerteenuse.

Kui tellitud tooteid ei saa ettenähtud aja jooksul kätte toimetada, anname sellest kliendile teada, kasutades kontaktandmeid, mille klient on meile tellimuse tegemisel usaldanud.

Saatmiskulud ja käitlemiskulud on kirjeldatud lehel “Kohaletoimetamine”. Saatmis- ja käitlemiskulud näidatakse ostukorvis enne veebipõhise tellimuse lõpetamist.

5 Maksetingimused

Veebipood võimaldab järgmisi makseviise:

– maksmine kättesaamisel

– maksmine krediitkaardiga

– maksmine PayPal kaudu

5.1. Maksmine kättesaamisel

Klient maksab tellitud toodete eest toodete kättesaamise päeval kodus või valitud kohas kät tesaamisel.

6 Hinnad

Iga üksiku toote kohta on valitud hinnapoliitika, mis on väljendatud ühe allpool toodud hinna valimisega, mis on klientidele kommunikeeritud.

“(Tavapärane) hind” on toote üldine hind. Sellisena on see “Allahinnatud hinna” või “Lisaks allahinnatud hinna” vastand, mis kehtivad ainult ajutise allahindlusperioodi vältel. Vastavalt eeltoodule ei kujuta “(tavapärane) hind” kliendile mingeid erilisi hinnaeeliseid. Samuti on see hind, millest tavaliselt tulenevad teiste hinnapoliitikate (allpool olevate hindade) edasine kommunikatsioon, mis kujutavad endast kliendile hinnaeeliseid tavapärase hinna suhtes.

“Allahinnatud hind” on toote ajutine hind, mis kehtib ainult piiratud aja jooksul. See periood on tavaliselt määratud või vähemalt kuupäevaliselt kindlaks määratav ja mõnel juhul võib see sobivalt pikeneda kuni varude lõpuni. Pärast soodusmüügi lõppu lakkab “Allahinnatud hind” kehtimast ja jõustub taas eelmine “(Tavapärane) hind”.

“Allahinnatud hind” on müügiriiulitel eriliselt märgistatud nii, et “(Tavapärane) hind” on üle kriipsutatud ja kuvatakse kehtiv “Allahinnatud hind” koos soodustusega protsentides. Toote ostmisel “Allahinnatud hinnaga” võimaldab klient säästa võrreldes sama toote ostmisega “(tavapärase) hinnaga”, mis kujutab endast klientidele ajutist hinnaeelis.

“Lisaks allahinnatud hind” kehtib kõik, mis on eespool mainitud “Allahinnatud hinnale”, kuid erinevus seisneb selles, et “Lisaks allahinnatud hind” esindab kliendile hinnaeelis, mis väljendub säästmises, kui ostetakse toodet “Lisaks allahinnatud hinnaga”, võrreldes sama toote ostmisega “Allahinnatud hinnaga”. Müügiriiulitel on “Lisaks allahinnatud hind” märgistatud lisasoodustusena protsentides, mis kehtib lisaks juba olemasolevale protsendimäärusele, mis on kliendile saadaval “Allahinnatud hinnaga”.

“Parim hind” on tavapärane müügihind, mille eest ettevõte garanteerib, et see on parim (st madalaim) tavapärane hind konkreetse toote jaoks Sloveenia tur

“Püsivalt alandatud hind” või “püsivalt madal hind” on uus, madalam tavapärane müügihind, mille järgi ettevõte toote müüb, kui on jäänud viimased toote eksemplarid, tootevaliku / kollektsiooni vahetused jms. Selle hinna eest on toode klientidele saadaval pikema aja jooksul või kuni varude lõpuni.

Ettevõte püüab parima võimaliku hinnaga tagada veebipoe hindade õigsuse, kuid siiski võivad ilmneda vead. Kui ettevõte avastab vea, mis on seotud toote ja / või teenuse hinnaga, mille klient on juba tellinud, teavitatakse klienti sellest esimesel võimalusel. Sellistel juhtudel võib klient kinnitada tellimuse õige hinna alusel või tühistada tellimuse. Kui kliendiga ei saa mõistliku aja jooksul ühendust võtta, kasutades tellimisprotsessi käigus esitatud kontaktandmeid, peab ettevõte tellimuse tühistatuks ja teavitab sellest klienti e-kirja teel.

6.1. Hindade vead

Ettevõte püüab parima võimaliku hinnaga tagada veebipoe hindade õigsuse, kuid siiski võivad ilmneda vead. Kui ettevõte avastab vea, mis on seotud toote ja / või teenuse hinnaga, mille klient on juba tellinud, teavitatakse klienti sellest esimesel võimalusel. Sellistel juhtudel võib klient kinnitada tellimuse õige hinna alusel või tühistada tellimuse. Kui kliendiga ei saa mõistliku aja jooksul ühendust võtta, kasutades tellimisprotsessi käigus esitatud kontaktandmeid, peab ettevõte tellimuse tühistatuks ja teavitab sellest klienti e-kirja teel.

Kui klient otsustab tellimuse tühistada pärast seda, kui teda on teavitatud toodete õigest hinnast, kuid ta on enne seda hetke juba tellitud toodete eest maksnud, pakub ettevõte esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, täielikku tagasimakset.

7 Allahindlus

Üldine allahindlus on kõigil juhtudel “lisanduv allahindlus” arvel arvestatud kui “summa” esialgse ja lisanduva allahindluse vahel, võttes arvesse hinda enne allahindlust ja lisaks allahinnatud hinda.

8 Ostu protseduur

1 samm – toodete valik:

Ostja valib veebipoe pakkumisest välja soovitud toote, koguse ja kinnitab valiku nuppu “Lisa korvi” klõpsates. Kui ostetakse mitu erinevat toodet, korratakse seda protsessi igal tootel. Kui toodete kogumine on lõpetatud, on ostjal võimalus näha tellimuse ülevaadet korvis. Ostja saab korvis muuta toodete kogust, lisada neid soovi korral või eemaldada. Pärast tellimuse sisu ülevaatamist korvis kinnitab ta valiku nuppu “Jätka kassasse” klõpsates.

2 samm – tellimuse esitamine:

Kassas täidab ostja isikuandmete vormi, mis on vajalikud tellimuse kohaletoimetamiseks. Pärast vormi täitmist on ostjal teatud juhtudel võimalus valida erinevate kohaletoimetamise viiside vahel ning lisada tellimusele täiendavaid tooteid või teenuseid. Selles etapis teavitatakse ostjat ka eeldatavast kohaletoimetamise ajast. Enne ostu lõpetamist on ostjal võimalus valida erinevate maksemeetodite vahel. Enne ostu lõpetamist arvutatakse uuesti tellimuse lõplik summa maksmiseks. Nuppu “Jätka” vajutades kuvatakse ostjale uuesti lõplik tellimuse kokkuvõte ja lõplik summa maksmiseks. Selles punktis on ostjal võimalus kontrollida kõikide andmete ja tellitud toodete õigsust. Pärast ülevaatamist lõpetab ostja ostuprotsessi nuppu “Esita tellimus” vajutades.

Kui tellimus on edukalt esitatud, kuvatakse teade edukalt esitatud tellimuse kohta koos tellitud toodete ülevaate ja ostja andmetega.

3 samm – tellimuse kinnitamine:

Pärast ostu lõppu kuvatakse ostjale veebisaidil kinnitus, et tellimus on edukalt esitatud koos esitatud tellimuse üksikasjadega. Ostja saab ka 2. punktis märgitud e-posti aadressile kinnitusmeili tellimuse ülevaatega ja juhistega tellitud toodete kasutamiseks. Selles etapis on ostjal võimalus uuesti üle vaadata tellimuse sisu ja kohaletoimetamiseks antud andmete õigsus. Kui ostu ajal on vigu, on ostjal võimalus ka tellimus tühistada. Ostja võib tühistada tellimuse või muuta esitatud andmeid 2 tundi pärast tellimuse esitamist e-posti teel või telefoni teel. E-posti tühistamise korral tuleb sõnumi pealkirjas kindlasti märkida järgmised andmed: Tühistamine/Muutmine tellimus; sõnumi sisus aga: a) toote nimi või tellimuse number tühistamiseks või muutmiseks b) ostja ees- ja perekonnanimi ning c) ostja aadress.

Kõiki andmeid, mida ostja meile tellimuse esitamisel edastab, käsitleme vastavalt Privaatsuspoliitikale, mis on avaldatud siin.

Tellimuse kinnitamisel arvestatakse kogu valitud ostu summa, sealhulgas võimalikud kohaletoimetamise kulud või muud ostuga seotud kulud. Kõigist lisakuludest teavitatakse ostjat enne ostu sooritamist. Lisakulud võivad olla seotud ka valitud makseviisiga.

4 samm – tellimuse töötlemine ja kohaletoimetamine:

Kui ostja tellimust ei tühista, läheb tellimus müüja edasiseks töötlemiseks. Müüja kontrollib tellimuse saamisel saadavust, pakib tellimuse võimalikult kiiresti ja teavitab ostjat nii kiiresti kui võimalik e-posti teel, kui tellimus on saadetud.

Kui valitud toode on meie laos olemas, pakib müüja selle sobivalt ja saadab adressaadile, kes võib oodata kohaletoimetamist 1-3 tööpäeva jooksul. Kui valitud toodet pole juhuslikult laos, teavitatakse ostjat sellest e-posti teel pärast tellimuse esitamist. Tarneaeg toodetele, mida pole laos, on 5 kuni 30 tööpäeva.

Kohaletoimetamine on võimalik igal tööpäeval, tavaliselt hommikuti. Enne kohaletoimetamist teavitatakse ostjat ka õigeaegselt SMS-i ja kulleri kõnega. Kui ostjat kohaletoimetamise ajal valitud aadressil pole, hoiab kuller paketti lähimas GLS pakiautomaadis või OMV bensiinijaamas. Sel juhul saab ostja SMS-i pakendi kättesaamise koodiga.

Pärast tellitud kauba kättesaamist saab ostja e-posti teel arve, aadressil, mille ta tellimuse esitamisel märkis.

Postikulud ja kauba kohaletoimetamine

Toote hinnas ei sisaldu võimalikke kohaletoimetamise kulusid. Kui tellitud tooted ei kuulu tasuta kohaletoimetamise kampaania alla, kui ostja ja müüja ei ole teisiti kokku leppinud või kui ostja ei soovi eelnevalt maksta postikulusid koos arvega tellitud kauba eest, on kohaletoimetamise tasu 3,99 €. Kohaletoimetamise tasu on näha veebipoe kassas. Enne tellimuse esitamist on ostjal tagatud ülevaade kõigist valitud toodetest ja teenustest. Esitatakse tellimuse kokkuvõte, mis on selgelt jagatud ostukuludeks, kohaletoimetamise kuludeks ja kogukuluks.

Ostja on kohustatud tasuma postikulud kauba kättesaamisel, välja arvatud:

kui tellitakse üksikuid esemeid, mille kirjelduse juures on märge: “postikulu sisaldub hinnas” või “tasuta kohaletoimetamine”,

kui ostja ja müüja on eelnevalt kokku leppinud teisiti,

kui ostja soovib eelnevalt tasuda postikulud koos arvega tellitud kauba eest.

Tellimuste kohaletoimetamiseks Sloveenia territooriumil kasutame GLS kohaletoimetamisteenust. Tellitud tooted toimetatakse kohale aadressile, mis on märgitud kohaletoimetamise aadressina, ja kaardimakse korral võetakse vastavalt GLS hinnakirjale komisjonitasu UPN vormi maksmise eest (ette maksmisel või sularahaga maksmisel seda tasu ei ole). Kohaletoimetamine toimub enamasti hommikuti. Kui ostja ei saa paki kohaletoimetamise ajal vastu võtta, saab ta selle hiljem kätte lähimas OMV bensiinijaamas või GLS pakiautomaadis.

9. Müügileping ja kauba kohaletoimetamine

Müügileping sõlmitakse, kui ostja saab müüjalt e-posti või SMS-teate tellimuse sooritamise kohta.

Müügileping sõlmitakse sloveeni keeles. Need äritingimused on ostulepingu lahutamatu osa.

Pakkuja säilitab kooskõlas ettevõtte sisekorra eeskirjadega arvete koopiad ja muu saatmise dokumentatsiooni, mis on salvestatud maksu- ja/või muude asjakohaste õigusaktide nõuete täitmiseks ning võimalike inspekteerimiste, auditeerimiste ja/või muude sarnaste kontrollide läbiviimiseks ning seetõttu pole see ostjale kättesaadav. Arvete ja muude saatmise dokumentatsiooni säilitamise eest, mille ostja ostu sooritamisel saab, vastutab viimane ise, pakkuja ei võta seoses sellega üle mingit lisavastutust.

Kauba kohaletoimetamine

Kui valitud toode on meie laos olemas, pakib müüja selle sobivalt ja saadab adressaadile, kes võib oodata kohaletoimetamist 1-3 tööpäeva jooksul. Kui valitud toodet pole juhuslikult laos, teavitatakse ostjat sellest e-posti teel pärast tellimuse esitamist. Tarneaeg toodetele, mida pole laos, on 5 kuni 30 tööpäeva. Ostja saab arve e-posti teel aadressile, mille ta tellimuse esitamisel märkis.

Erakorralistel juhtudel, kui kaup ei ole määratud tähtaja jooksul kättesaadav, teavitatakse ostjat sellest e-posti teel või telefoni teel.

Kohaletoimetamine toimub läbi lepingulise partneri GLS.

Kohaletoimetamine kehtib Sloveenia territooriumil.

10. Klientide identifitseerimine toodete kättesaamisel

Meie või meie volitatud kohaletoimetamisteenus jätab endale õiguse kontrollida tellitud toodete vastuvõtja isikut (vaadates isiku- või muid dokumente), et tagada toodete õigele tellijale üleandmine.

11. 15-päevane kaugmüügilepingust taganemise õigus

Igal kliendil, kes on ostu sooritanud kaugmüügina, on õigus 15 päeva jooksul pärast toodete kättesaamist teatada meile vastavalt kehtivatele seadustele – hetkel kehtiv Tarbijakaitse seadus (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne, nr. 130/22), et ta soovib kaugmüügilepingust taganeda, esitades sõnumis vajalikud ostuandmed – näiteks nimi ja perekonnanimi, arve number jne., mille alusel ettevõte saab tema nõuet käsitleda. Sel juhul võib ta toote tagastada, ilma et oleks vaja põhjendada oma otsust. Toodete tagastamisel ei kanna tarbija vastavalt nimetatud seaduse sätetele (Tarbijakaitse seaduse 141. paragrahvi 1. ja 2. lõige) muid lisakulusid peale otseste tagastamiskulude. Need sõltuvad konkreetsest juhtumist ja toote tüübist, me ei aktsepteeri tasumata saatmisi. Tooted tuleb müüjale tagastada hiljemalt 15 päeva jooksul alates lepingust (ostust) taganemise teate saatmisest. Tarbija vastutab ainult toote väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb toote käsitlemisest, mis pole vajalik selle olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

Tarbija teavitab müüjat kaugmüügilepingust taganemisest ja ostetud toodete tagastamisest kirjalikult e-posti teel: [email protected] või täites tagastusvormi, mille leiate siit.

Toodete tagastamise võimalus või lepingust taganemine ei kehti juhtudel, mida reguleerib Tarbijakaitse seadus (135. paragrahv), nimelt kaugmüügilepingute puhul:

  • toodete või teenuste kohta, mille hind sõltub turgude kõikumistest, mille üle ettevõttel pole kontrolli ja mis võivad tekkida taganemisperioodi jooksul;
  • kaupade kohta, mis on valmistatud tarbija täpsete juhiste järgi ja mis on kohandatud tema isiklike vajadustega;
  • toodete puhul, mis riknevad kiiresti või mille säilivusaeg on lühike;
  • suletud kaupade kättetoimetamise kohta, mis ei sobi tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui tarbija on pärast kättetoimetamist pitseri avanud;
  • kaupade kättetoimetamise kohta, mis on oma olemuselt lahutamatult segatud teiste esemetega;
  • ajalehtede, perioodika või ajakirjade kättetoimetamise kohta, välja arvatud nende väljaannete tellimise lepingute puhul;
  • suletud kaupade kättetoimetamise kohta, mis ei sobi tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui tarbija on pärast kättetoimetamist pitseri avanud;
  • kaupade kättetoimetamise kohta, mis on oma olemuselt lahutamatult segatud teiste esemetega;
  • kui tarbija on nõudnud ettevõtte visiiti kodus, et teha kiireid parandus- või hooldustöid. Kui ettevõte teeb sellise visiidi käigus täiendavaid teenuseid, mida tarbija pole väljendunud nõudnud, või toimetab kaupa, mis ei ole hoolduse või paranduse jaoks hädavajalikud asendusosad, on tarbijal õigus taganeda nimetatud lisateenuste ja kaupade ostust. Makstud summa tagastatakse hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taganemisteate saamist või pärast tagastatud toote kättesaamist (makse tagastatakse sama maksevahendi abil, mida te kasutasite, välja arvatud juhul, kui te nõuate makse tagastamist mõne muu maksevahendi abil ja kui see ei too kaasa täiendavaid kulusid – sellest saate meile teada anda kirjalikult e-posti aadressil [email protected].

Ettevõte võib makse kinni pidada, kuni ta on saanud tagastatud kauba või kuni tarbija on saatnud tõendi, et ta on kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Täpsema teabe saamiseks tagastusprotseduuri kohta kirjutage meile e-posti aadressil [email protected].

12 Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas privaatsuspoliitikaga.

13 Pretensioonide lahendamine

Kui klient soovib ostetud toodet pretendeerida või teda huvitavad toote pretensioonide esitamise tingimused, võib ta meiega ühendust võtta järgmisel viisil:

e-posti aadressil: [email protected]

Tagastus- või pretensioonivormi leiate siit: https://portal.maneks.eu/reclamation/form?country=EE

14 Kohustuslik kauba nõuetele vastavuse garantii

Pakkujana kohustume tarnima kauba vastavalt lepingule ja vastutame tarbijakaitseseaduse kohaselt kauba nõuetele mittevastavuse eest. Klient võib tarbijana kasutada oma õigusi seoses kohustusliku kauba nõuetele vastavuse garantii alusel, kui ta teatab meile mittevastavusest kahe kuu jooksul alates päevast, mil mittevastavus avastati, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul pärast kauba kättesaamist. Kohustusliku kauba nõuetele vastavuse garantii kasutamisel peaks klient täitma vormi, mis asub siin.

Kui kauba mittevastavus ilmneb esimese 30 päeva jooksul pärast kättetoimetamist, võib tarbija lepingust taganeda, ilma et oleks vaja nõuda kauba parandamist või asendamist.

15 Garantii

Vastavalt seadusele annab ettevõte Maneks plus d.o.o. kaupadele, mille jaoks on antud töökindluse garantii vastavalt Määrusele toote kohta, millele on antud töökindluse garantii, üheaastase garantii töökindlusele. Võimalikud pikemad garantii ajad on näha garantiisertifikaadist.

Garantiid saab ostja nõuda otse garantiid andvalt isikult. Garantii kasutamisel kehtivad garantiisertifikaadis märgitud garantiitingimused, mis on lisatud tootele. Garantiid saab kasutada täidetud garantiisertifikaadi või arve või muu dokumendi esitamisega, millest nähtub toote väljaandmise kuupäev, vastavalt kehtivale tarbijakaitseseadusele. Toote mittevastavus parandatakse 30 päeva jooksul, pikendamise võimalusega kuni 15 päeva. Pikendatud aja määramisel võetakse arvesse toote olemus ja keerukus, mittevastavuse olemus ja tõsidus ning parandamise või asendamise lõpetamiseks vajalik jõupingutus. Tarbijat teavitatakse pikendamise päevade arvust ja pikendamise põhjustest enne 30-päevase perioodi lõppu.

16 Vastutuse välistamine

Ostja on samuti teavitatud, et ettevõte võib tehnilistel põhjustel, eriti veebisaidi hooldamiseks ja täiendamiseks, tehniliste raskuste, ülejõuolukorra ja muude põhjuste tõttu veebisaidile juurdepääsu ajutiselt katkestada. Me ei vastuta võimalike kahjude või kulude eest, mis ostjal võivad tekkida veebisaidi kasutamise lõpetamise, mittetoimimise või takistuste tõttu. Me ei taga veebisaidil avaldatud sisu täpsust, täielikkust ja õigsust ega võta endale vastutust kahjude eest, mis võivad tekkida avaldatud sisule toetudes.

Tehniliste probleemide korral veebisaidil jätab endale õiguse tühistada tellimused, mida tehniline viga mõjutas, ja sellega seoses ei tekita meie suhtes ostja ees mingit kahjutasu kohustust. Tellimuste tühistamise korral teavitame ostjat võimalikult kiiresti ja tutvustame talle järgmisi samme.

Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad teie riistvarale, tarkvarale või muule seadmele tekkida veebisaidi kasutamisel. Ostja peab enne veebisaidile juurdepääsu ja selle kasutamist tagama seadmete asjakohase kaitse (viirusetõrje jne.).

Ostja peab tagama veebisaidile sisselogimiseks kasutatavate andmete (e-posti aadress, parool) nõuetekohase turvalisuse ja konfidentsiaalsuse. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad ostjale tekkida registreerimisandmete volitamata avalikustamise või kasutamise tõttu.

Veebisaidi kasutamine eeldab ostjatelt internetitehnoloogiate toimimise ja piirangute tundmist ja aktsepteerimist, eriti serveris nõuannete või taotluste vastuse saamiseks kuluvat aega, majutust, tehnilist täiustamist, katkestuste ohtu ja loomulikult kõiki riske, mis on seotud andmete edastamisega.

17 Õiguse kohaldamine ja pädevus

Veebisaidi kasutajate, st ostjate ning veebisaidi haldaja ehk pakkuja vahelisi õigussuhteid reguleerivad Sloveenia Vabariigi õigusaktid. Võimalikud vaidlused lahendatakse rahumeelselt, kui see ei ole võimalik, siis on vaidluste lahendamiseks pädev Ljubljana asjakohaselt pädev koh us.

18 Lõppsätted

Ükskõik millise käesoleva äritingimuste sätte kehtetusest, olenemata kehtetuse põhjusest, ei kaasne selle tulemusena käesolevate üldtingimuste tervikuna kehtetusega. Sellisel juhul loetakse kehtetu sätte mittekirjutatuks, samal ajal kui need üldtingimused jäävad kehtima, kehtetu sätte puudumisel.

Juhul kui nende äritingimuste sätted on vastuolus ostjate ja pakkujate vahel sõlmitud üksiklepingu sätete või kokkulepitud eritingimustega, kehtivad üksiklepingu sätted või kokkulepitud eritingimused.