Üldtingimused


Tere tulemast linna  netscroll.ee , millega ta haldab Maneks Plus doo, Volčji Potok 38, 1235 Radomlje (edaspidi: ettevõte).

Käesolevad üldtingimused kehtivad kõikidele  netscroll.ee  (edaspidi messilinn) lehel kättesaadaval messil lubatud tegevuste kohta. Üldtingimused on kõigile Kasutajatele siduvad. Palun jälgige ilmaga ettevaatlikult. Tingimuste kohaselt ei ole teil täielikult või osaliselt lubatud meie linnu kasutada. Üldtingimused kujutavad endast teie ja ettevõtte vahelist klaasilepingut.

Linn on sellisena tema käsutuses, kui ettevõte ei anna mingeid garantiisid ega garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, seoses oma õiguste, turunduse või mis tahes kohustusega mis tahes eesmärgil, milleks seda pakutakse.

Linna omanik püüab tagada andmete kiireloomulisuse ja ajakohasuse linnas. Hkratil on õigus ilma ette teatamata muuta linna sisu või anda edasi mis tahes täiendusi. Samuti on linna omanikul võimalik teavitada muudatustest selles linnas kirjeldatud teenustes, toodetes, hindades või programmides.

 1. MÕISTED

OdPodjetje˝ on ettevõte Maneks Plus doo, Volčji Potok 38, 1235 Radomlje, mis on saidi netscroll.ee  linna omanik ja haldaja  .

˝ Spletno mesto˝  on veebileht, mis on saadaval aadressil https://netscroll.ee/, mis haldab ettevõtet ja mis jagab kaubandusturgu.

“Kasutaja”  on iga füüsiline isik, kes kasutab linna.

UpKupec˝ ,  ˝Vi˝  või  ˝Vas˝  on iga füüsiline isik, kes sooritab turul oste.

Tarbija  on füüsiline isik, kes valmistab või kasutab kaupu ja teenuseid oma seadusliku või erakorralise tegevuse eesmärgil. Käesolevate üldtingimuste nimel on Ostja külad ka Tarbijad.

Zas Privaatsuspoliitika ˝  on dokument, mis avaldab kogu teabe linnas liikuvate isikuandmete töötlemise kohta. Rasvast  piisab .

Pi Küpsiste poliitika  on dokument, mis sisaldab kogu teavet linnas toimuvate küpsiste kasutamise kohta. Rasvast  piisab .

 1. ONLINE POOD NETSCROLL.EE

Äritegevuse üldised tingimused määravad kindlaks kaubanduse toimimise, kasutaja ja tehingu õigused ja kohustused ning määravad kaubandussuhted kaubanduse ja kaupleja vahel. Ostjad sõlmivad ostu sooritamisel kehtivad üldtingimused. Kasutajat teavitatakse üldistest lähteülesannetest ja ta kinnitab, et ta on nendest teadlik.

Lepingu üldtingimuste kinnitamine meie kaubandusturgude kaudu kujutab endast siduvat kokkulepet teie ja ettevõtte vahel. Kutsume teid  enne tellimuse kinnitamist üksikasjalikult tutvuma üldise lähteülesandega . Meie üldiste äritingimuste mittejärgimine tähendab, et te ei saa kasutada meie kaubandusturu teenuseid. Samuti ei saa tegelda üldiste tingimustega. Ostu parandamiseks olete kohustatud nõustuma üldiste tingimustega  , nagu need kehtisid ostu sooritamise ajal.

 1. Kohandatud kauplemine

Ettevõte korraldab messi, vastavalt üldtingimustele. Mess on alati Ostja, sel juhul on ettevõttel õigus teha kauplemine ajutiselt või meetmetest ette teatamata.

Seoses kaubanduse korrashoiu ja korrashoiuga on võimalus, et kauplemine ei toimu ajutiselt. et makse tasutakse ennetähtaegselt. Ettevõte ei vastuta kahjude eest, mis võivad teile tekkida hoolduse ja/või tehingute dubleerimise ajal.

 1. Kaupade ostmine veebipoest

Müügileping pakkuja ja ostjaga sõlmitakse hetkel, mil ostja kinnitab tellimuse (ostja saab elektroonilise teate “Tellimus kinnitatud” oleku kohta). Sellest ajast on kõik hinnad ja muud ostutingimused tehtud ja neid arvestab ka ostja kui ostjat. Müügileping on elektroonilisel kujul salvestatud ettevõtte valvekoerasse.

Ostu protseduur:

 1. Korak: Ostja valib messipakkumisest välja soovitud kauba ning soovitud kogus ja valik kinnitatakse vajutades nupule “Lisa korvi”. Mitme erineva kauba ostmisel võib protseduuri korrata iga artikli puhul. Kui kaupade kogumine on lõppenud, jätkab ostja ostuprotsessi, vajutades nuppu “Jätka ostlemist”.
 2. Kork: selles pakendis täidab ostja nõutava deklaratsiooni edastamiseks vajalikud isikuandmed. Pärast joonise täitmist on ostjal võimalus teatud juhtudel koguda mitu erinevat tarneviisi ning lisada tellimusele täiendavaid tooteid või teenuseid. Ostjat teavitatakse ka tarnekuupäevast selles konteineris. Ostjal on enne ostu lõppu võimalus valida erinevate makseviiside vahel. Ekspordi osas hüvitatakse ostjale maksekorralduse lõplik väärtus enne ostu sooritamise lõppu. Ostja sulgeb ostuprotsessi, vajutades nupule “Sulge ost”.
 3. Korak: Pärast suletud ostu näitab ostja veebilehel kinnitust, et tellimus on edukalt annetatud, koos annetaja tellimuse andmetega. Samuti saab ostja punktis 2 nimetatud sisestatud e-posti aadressile kinnitatud elektroonilise sõnumi koos juhiste väljavõttega.

Kogu informatsioon, mida meile tellimuse täitmisel esitate, oleks kooskõlas privaatsuspoliitikaga, mis on avaldatud linna allosas “Turvapoliitikas”.

Oleme teadlikud, et peate kinnitama ostetud ostu kogusumma, sealhulgas vajalikud tarnekulud või muud ostuga seotud kulud. Kõik lisakulud tuleb teavitada enne ostu sooritamist. Valitud makseviisiga võib tasuda ka lisakulud.

 1. Hinnad, maksed ja tutvustused

Hinnad Kõik Spletne
mesto hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad DDV-d. Hetkel kehtivad hinnad. Pakkumine kehtib.

Meetod nuttis

Kaubandusturg võimaldab järgmisi makseviise:

 • Tasumine pärast tasumist – ostja tasub hankijale akreditiivi või krediitkaardiga, mis toob nõutud kauba ostjani;
 • Krediitkaardiga maksmine;
 • Maksa PayPali kaudu.

Ettevõttel on õigus kontrollida tasulist advokaadimeetodit. Samuti on meil õigus makseviisi täiendavale kontrollimisele ja ainult selliselt, et palume Teil saata meile tõendi sooritatud makse kohta.  

Olete teadlik, et olete kulud täies ulatuses (sh koos tehingu ja kohaletoimetamisega seotud vajalike kuludega) tasunud vastavalt valitud meetodile. Veenduge, et teil on võimalus ja õigus teha krediitkaarditehinguid oz. mis tahes põhjusel ta teile maksnud on.

Kampaaniad

Teisalt on ka allahindlusi ja muid toodete hindu langetavaid aktsiaid (edasikampaaniad). Iga kampaaniat pakutakse pärast hinna alandamist kindlaksmääratud (piiratud) perioodiks, mis määratakse iga erikampaania jaoks. Soodushind kehtib kampaaniaperioodil tehtud ostudele.

Hoiatame, et pakutavad soodustused on piiratud uutele kasutajatele, kes pole kaubanduses ostu sooritanud. Sel juhul see kohustus ei kehti olemasolevate kasutajate suhtes. Kõik katsed selliseid reklaame ära kasutada blokeeritakse, elektroonilisi aadresse kasutatakse rikkumiste jaoks ja konfiskeeritakse ilma ette teatamata. Allahindlusi ja muid aktsioone ei korraldata regulaarselt, välja arvatud juhul, kui see on konkreetsete kampaaniate puhul selgesõnaliselt öeldud.

 1. Kulud ja kohaletoimetamine

Hind ei sisalda saatmiskulusid. Kohaletoimetamise maksumus on kirjas kaubamärgis, mille saate kätte saada. Ettevõte pakub kahte tarneviisi: tava- ja kiirtarneviisi. Peamine erinevus kahe töömeetodi vahel seisneb selles, et kiirsaadetis toimetatakse kohale eelisjärjekorras ja pakendatakse. Enne pakkumise saamist kontrollige, kas iga toa hind on üle vaadatud. Peale tellimuse vormistamist kuvatakse Sulle ülevaade hinnast, mis jaguneb ostutasuks, kohaletoimetamistasuks ja grupitasuks.

Tasumisel pärast maksmist saab kättetoimetaja vahendustasu paki kättetoimetamise eest sellisel kujul, nagu see väljastaja nõudmisel saadi. Makse korral oli krediitkaart või Paypal maksmise hetkel tellitud, aga üldse mitte.

Tellitud tooted toimetatakse Teile kohale Teie poolt tarneaadressiks märgitud aadressile.

Prognoositav tarneaasta on Ostjale kättesaadav tellimuse vormistamise hetkel. Samuti on ettevõttel õigus tarneaastat pikendada avaliku halduse või hanketeenuste puhul. Tarned liiguvad läbi suurema osa Dopoldani ajast. Juhul, kui saatja ei saa üleandmise hetkel üle võtta, püüab kättetoimetamisteenus kauba ja tarneriigi hoiustada.

Juhul, kui hankijal ei õnnestu ostjaga kontakti luua, üritatakse taastada järgmine tööpäev ning teise poole puhul läheb pakk kaubasaatjale ebaõnnestunult.

Ebaõnnestunud ettemaksuteadete puhul tagastati ostutellimus eraldi 8 (kaheksa) tööpäeva jooksul pärast seda, kui laopidaja oli paki tagastanud või ettevõte tuvastas, et pakki ei õnnestunud kohale toimetada.

Turvajuhised kõikide toodete kasutamiseks

Meie kaubandusturult pärit toodete kasutamine võib olla seotud teatud tervise- ja toitumishüvedega. Olete teavitatud ja nõustute sõnaselgelt, et mõistate, et selliste toodete kasutamine kujutab endast samasugust riski, millega nõustute kogu aeg. Nende toodete reeglid ja/või kasutamine näitavad, et olete tuttav selliste ohtudega, mis võivad kaasa tuua ebaõnne, vigastuse, puude või surma ohu. Kokkuvõttes vastutate toodete tellimisest ja/või kasutamisest tuleneda võivate tagajärgede eest.

Enne mis tahes toote kasutamist tuleb tutvuda kasutusjuhendiga.

Siiski on vaja toodet enne toiduvalmistamiseks kasutamist uurida. Kuivõrd see pole vajalik, palun kontrollige, kas toodet pole kasutatud, teavitage meid sellest teatest või probleemist.

Ettevõte ei vastuta kaudse ega kaudse kahju eest, mis võib tekkida linna kaudu tellitud toodete kasutamisel, sõltumata sellest, kas ostja või kolmanda isikuga toimub korrapärane või ebaregulaarne kaubavahetus või mitte. See välistamine on võimalikult suures ulatuses.

Ettevõtte vastu hüvitamise korral piirab ettevõte oma vastutust kahju eest toote kolmnurkse müügiväärtusega.

Palume toodete üksikasjalikumat ja täpsemat kirjeldust ja pilte. Ei ole võimalik tagada, et kõik andmed nende toodete ja nende vormide kohta oleksid täielikult kättesaadavad. Nimetatud tooteid on võimalik hankida erinevatelt tarnijatelt, kuid neid saab lisada väiksematele seisakutele pakendamise või toote kontrollimise käigus. Need erandid ei mõjuta toote kvaliteeti ega funktsionaalsust.  

 1. Õigus lepingust taganeda

Ostjal, kes on kõnealuste tehingute kaudu ostu parandanud, on õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemine on võimalik 14 päeva jooksul alates tellimuse üleandmise kuupäevast, mis tarnitakse Ettevõttele kohaletoimetamise teenusega. Ostjad ei pea oma otsuse üle otsustama. Lepingust taganemine kehtib ainult füüsilistest isikutest ostjate suhtes, kes omandavad või kasutavad kaupu ja teenuseid oma kuritegeliku või elatise eesmärgil.  

Arvatakse, et olete esitanud erandi õigeaegselt, kui see on tehtud, lepingust taganemiseks määratud aastal. Lõpliku väljavõtte saab esitada koostatud vormi kaudu või saadate selle meile e-postiga. Muster on teile tasuta linnakese allosas “Lepingust lahkumise” juures. Käesolevas artiklis osutatud taganemisõiguse tõendamise kohustus lasub tarbijal.

Lepingust taganemisel on Ostjal vabadus tagastada raha või valuuta, isegi mitte krediit!

Pärast kaebuse esitamist peate menetluse tagastama 14 päeva jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast. Blago vrnete na naslov:  MANEKS Plus doo, Volčji Potok 38, 1235 Radomlje . Teil on hea meel, kui saadate selle enne 14-päevase tagastusperioodi lõppu. Tooted tuleb tagastada kahjustamata kujul, muutmata koguses ja originaalpakendis untsi. pakend, millest toode on eraldatud samamoodi nagu originaalpakend. Kahjustatud tooteid, muudetud koguses ja ebamõistlikus pakendis tooteid ei tohi mõjutada. Tooted on kaasas pakipostina, mitte fontina, mille jaoks tuleb pakk  märkida kaebuse koodiga, mis võetakse üle kaebuse korras. Juhul, kui pakk ei ole korralikult märgistatud (pakk saadetakse ilma kaebuse koodita), saab öelda järgmise korra oma kaebuse lahendamiseks. Lepingust kõrvalekaldumise korral tagastatakse neile viivitamata kauba kulud.

Mis aja jooksul olete kohustatud tasuma, oleme teile maksnud kogu teie makstud raha, mille olete saatjata tasumiseks korrigeerinud, hiljemalt 8 tööpäeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast meie aadressile. Saadetis saadetakse meie aadressile, mis on saadetava kaubana salvestaja ladu. Meil on õigus maksta osalus tagasi lepingu esemeks olevate toodete tagastamisel.

Makse tasumine edastatakse teile mis tahes maksevahendiga, mida olete ostu sooritamiseks kasutanud. Esmajärjekorras annab maksja pärast sinult küsimist sulle ostu sinu isikliku TRR-i, mille sa pildile tõid.

Võimalik on nimekiri asjadest, mille ostmine pole võimalik. on piiratud:

– kaubad või teenused, mille hind sõltub turuhindadest, mida ettevõtjad mõjutavad ja mida võidakse kehtestada taganemisaja jooksul;

– tarbija juhiste järgi valmistatud ja tema isiklikele vajadustele kohandatud kaup;

– plekist, mis on koheselt defektne või mille kasutusaeg on möödunud aasta;

– lepingu haldamise kohta, kui hankija on lepingu lõpetanud ja lepingu haldamine on algatatud tarbija eelneva nõusoleku alusel ning nõusolekul lepingust taganemise õigusest täielikult loobuda. leping; (näiteks: vahendustasu maksmise eest pärast maksmist, tarnimine, tagatisraha)

– pitseeritud raadio- või videosõnumite ja arvutiprogrammide tarnimisel, kui tarbija on kättetoimetamisel saanud turvapitsati;

– selliste väljaannete tarnimise riiklike lepingutega hõlmatud ajakirjade, perioodiliste väljaannete või perioodiliste väljaannete tarnimine;

– selliste pitseeritud kaupade tarnimine, mis ei sobi terviseohu hoiatuste või hügieeninäidiste tagastamiseks, kui tarbijal soovitakse vabastada plommid; (näiteks: kosmeetika, puhastusvahendid, poleerimispastad ja tolm, põhjahelmed, püksid)

– selliste kaupade tarnimine, mis oma olemuselt ei sobi kokku teiste esemetega; (näiteks: komplekt / komplekt, kõik tooted peidukastist, mõlemad tooted 1 + 1 pakkumisest tasuta, mille pool saab edukana)

– alkohoolsete jookide tarnimine, mille hind lepitakse kokku müügilepinguga ja mis võib saabuda 30 päeva pärast ja mille tegelik väärtus sõltub turust, millel ettevõtja neid mõjutab;

– avatud oksjonid;

– mille jaoks tarbija on erakorralise teostamise või hoolduse läbiviimiseks sõnaselgelt nõudnud kodus ettevõtte asutamist. Kui ettevõtja parandab sellisel juhul lisateenuseid, mida tarbija ei ole sõnaselgelt nõudnud või mis tarnib asendustöödeks mittekuuluvat kaupa, mis on vajalik hoolduseks või teostamiseks, siis tarbijal on õigus sellistele lisateenustele ja õigust käsutada;

– asutustel, mis ei ole ette nähtud alaliseks elamiseks, kaubaveoks, sõidukite rentimiseks, toiduainete valmistamiseks ja tarnimiseks või teenuste osutamiseks ajavahemikul, mille jooksul ettevõtja kohustub täitma oma kohustusi kindlaksmääratud kuupäeval või aastal;

– nõudlikule andmekandjale pähe mittetuleva digitaalse sisu tarnimine, kui teenuse hoidmine algas tarbija eelneval selgesõnalisel kokkuleppel ja lepingust taganemise õiguse nõusolekul. (näiteks: edastatud digitaalne sisu, e-raamat)

Märkus:  Toote taganemise päevade arv ei olnud saadaval, välja arvatud 14-päevane taganemisaeg, 14-päevane taganemisaeg tagastati taganemisõigusega toote või meie kauplejatest ostetud toote taganemise kohta, nii et toote eest tasutakse teile ainult 10 eurot, mis kujutab endast parandamata pretensioonide menetlemise kulu, vastupidisel juhul jääb toode välja.

 1.  Kaebused

Esiteks veenduge, et teie toode ei jaguneks regulaarselt. olete möödunud teel olevast kinnitamata või kahjustatud tootest:

 • Määrake kohaletoimetamise garantii,
 • Jõustada tehnilistele toodetele garantii ja
 • Esita kaebus.
 1. Tarne garantii
 1. Pakume teile kohaletoimetamisele lisagarantiid, mida saab kasutada  48 tunni jooksul peale toote kättesaamist .
 2. Kui teie toode on saatmisel kahjustatud või seda ei võeta arvesse, võtke meiega ühendust 48 tunni jooksul pärast tarnimist. Sel juhul saadate meile foto pakendist (mis on ka meilis olemas) ja tootest, millel on selgelt näha kahjustuse linn.
 3. Teie taotlust tuleks käsitleda esmajärjekorras niipea kui võimalik ja kulutada tootele.
 4. Aktsepteeritavad pretensioonid, mida käsitleb tootenõue.
 5. Pretensioonid toote kohta ehituskulude pärast
 1. Kui toode ei tööta korralikult või ei tööta vastavalt teie ootustele, kirjutage meile aadressil  [email protected] ja aitame teid vajalike selgitustega. Selleks tuleks välja selgitada toote võimalik kasutamine ja sama toote kahjustused ning kahju endale või teistele.
 2. Nii palju kui teate, et teie toode ei tööta, saate oma toodet kui toodet reklaamida ja täiustada. Kui toode on raske töö, vaadake jaotist vii. nendest tingimustest. Töötajad saavad aga vaid arvata, et see on ostu üle elanud, kuid see on selgunud hiljem.
 3. Kui teie toode ei tööta õigel ajal, võtke arvesse, et olete juba avastanud, et see ei ole saadaval kahe kuu jooksul alates tuvastamise kuupäevast. Sel juhul saadate meile e-kirjast foto või meili mittejagatavast tootest. Niipea kui vaja, palume teil teha meile toode ja toote tulemused üle vaadata.
 4. Toodete puhul, mille puhul nad on tuvastanud kahju ebakorrapärasuse või ebaproportsionaalse kasutamise tõttu, mis ei ole vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks, ei või kaebust arvesse võtta. Nii palju kui nad soovisid, võetakse toode pärast kaebuse lõpetamist uuesti üle ja nad oleksid teile saatnud sellise toote kohaletoimetamise kulud.
 5. Taotluse esitamise juhtumite arv võib olla vajalik:
 • tootenimi,
 • tagasi äri juurde,
 • parempoolne rool pardal või
 • odav tagastamine ostjale.

Protseduuri kokkuvõtte leiate alevi allosas oleva “Kaebused ja kaebused” algusest.

 1. Tehnilistele toodetele garantii

Meie pakkumises on nimetatud toodetele 12-kuuline garantii. Garantii võib kehtida ainult meie pakkumises olevatele tehnilistele toodetele ja elektroonikaseadmetele. Garantii kehtib kauba kättesaamise kuupäevast. Garantii võib kehtestada vastavalt Tarbijakaitseseaduse §-le 19, mida kohaldatakse garantiikirjana.

Ettevõttel on õigus garantii andmisest keelduda juhul, kui taotlusele ei ole lisatud kontot või konto ei ole oz-ga loetav. ei sobi teiseks.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

 • füüsiline kahju;
 • töövahendid;
 • siis, mis tekib artikli ebamõistliku, hoolimatute ja tühise kohaldamise korral.

Tooted, millele on antud garantii, tuleb üle vaadata, kuid garantiinõudele tuleb lisada foto. videomaterjali, mis näitab mõlemat. Niipea kui vaja, palusime teil anda meile toode, et saaksime seda kontrollida.

Juhul, kui Teile antakse garantiivolitus, antakse Teile uus toode oma toote teostamise õigusega ja hoiatame, et see on kehtinud aasta möödudes uue toote uuest aastast. Koguni kolm päeva on teostatud üle 45 päeva, vahetame toote uue vastu, kui see pole võimalik, kuna tasutakse kogu toote eest täies ulatuses.

Protseduuri kokkuvõtte leiate linnakese allosas oleva “Garantii muutmise” ülaosast.

TÄHELEPANU: Maneks Plus võtab vastu kolm saadetist, mis sisaldavad linna kaudu ostetud tooteid. Kõik üksikisiku saadetud saadetised, mis ei sisaldu meile saadetud toodetes, saadetakse kaubasaatjale tema kulul.

 1. Tegelikult

Millal on valvur:

 • kui neil on normaalseks tööks või liikluseks vajalikud omadused;
 • kui neil on eritööks, mille jaoks ostja ostab, vajalikud omadused, mis on müüjale teada või mida ta peab teadma;
 • kui neil on omadused ja erinevused, mis on sätestatud või on kokku lepitud vastavalt ettenähtud eeskirjadele;
 • kui müüja on esitanud pretensiooni, mis ei vasta mudelile või mudelile, välja arvatud juhul, kui mustrit või mudelit on näidatud ainult eelnevalt.

Menetluse kokkuvõtte ja elatisabi menetlemise vormi leiate alevi allosas olevast nimekirjast “Kaebused ja kaebused”.

Ettevõte vastutab paki ehituse eest, mis ilmub kahe aasta jooksul alates paki avastamisest, firmal on kaebus esitada 8 päeva jooksul.

 1. Teabe kättesaadavus

Pakkuja kohustub esitama ostjale kogu teabe järgmise teabe:

 • äriühingu andmed (äriühingu nimi ja asukoht, registri number),
 • kontaktandmed, mis võimaldavad kasutajal kiiresti ja tõhusalt suhelda (e-post, telefoni automaatvastaja),
 • lepingu tunnused on ebaregulaarsed teenused (sealhulgas seotud teenused ja garantiid),
 • kauba või teenuse lõplik hind koos maksudega või hinna arvutamise meetod, kuivõrd kauba või teenuse olemust ei ole võimalik eelnevalt välja arvutada,
 • toodete kättesaadavus (linnas pakutav toode või teenus oleks siiski kättesaadav mõistliku aasta jooksul),
 • maksetingimused, toote kohaletoimetamise või teenuse osutamise tingimused (tarneviis, riik ja aasta),
 • teave võimalike täiendavate transpordi-, tarne- või lähetamiskulude kohta või hoiatus, et sellised kulud võivad tekkida, kui neid ei ole võimalik ette arvutada,
 • pakkumise ajaline kehtivus,
 • tingimused, kord ja kord lepingust taganemise korral; lisaks, kas ja kui palju on kulusid hüvitatud,
 • selgitada kaebuse esitamise menetlust, sealhulgas kõiki kontaktandmeid või kontaktteenuseid ostjatega,
 • ehitusvastutuse tundmine,
 • eelnevate teenuste ja vajadusel vabatahtlike garantiide võimalus ja tingimused,
 • veebilehte koostades võib see kokku puutuda nendega, kes ei pea mõjutama ega vasta sellele. Hindade või tehniliste omaduste ulatusliku tühistamise korral teavitab toode teid teie teatest.
 1. Kanderegistri registri kandeandmed ja kande number:

Ettevõtte nimi: MANEKS PLUS, kaubanduse ja teenuste doo

Asukoht: Volčji Potok 38, 1235 Radomlje

 1. Vaidluste väline lahendamine ja muud õiguslikud vahendid

Ettevõte kasutab võimaluste piires oma parimaid volitusi vaidluste vastastikuseks lahendamiseks ning Ljubljana pädevad asutused vastutavad selliste vaidluste lahendamise eest.

 1. Vaidluste lahendamise platvorm

Õigusreeglitele vastav MANEKS PLUS doo ei võimalda kohtutäiturit tarbijavaidluste kohtuvälisel lahendamisel tarbijavaidluse pädevaks lahendamiseks, mida tarbija saab lahendada lahendamata lahenduse seaduse kohaselt. .

Vaidluste lahendamise platvorm on saadaval aadressil  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Lisateavet vaidluste lahendamise platvormi kohta leiate veebisaidilt  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm .

 1. KOMMUNIKATSIOON

Ettevõte lõpetab kasutajaga sidevahendite vahendusel suhtlemise, kui see on tellimuse täitmiseks vajalik.

Ettevõte pakub tuge ja tuge e-aadressil [email protected]

Kaubanduslikus kontekstis saame kasutajaga ühendust pidada, kui kasutaja sellega nõustub. kui kasutaja on ostu kaubamärgis parandanud, siis toimub suhtlus.

 • selgelt ja kustumatult märgitud reklaamsõnumina,
 • kaubasaatjat teavitatakse selgelt,
 • mitmesugused aktsiad, müügiedendused ja muud sellistena määratletud turutehnikad.

Lisateavet suhtluse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast ja rullbiskviidi kasutamisest.

 1. INTELLEKTUAALLASTNINA

Linna kohta otsitavad andmed, maali- ja tekstimaterjalid ning muud materjalid (nt videosisu, graafika, visandid jne) on autoriteosed ning kaitstud autoriõiguse ja/või intellektuaalomandi õigustega.

Toodete ostmise või linna kasutamisega ei omanda kasutaja toote ja/või linna autoriõigusi, varalisi õigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Kasutaja kasutab materjale omaette, mitteärilisel eesmärgil.

 1. VASTUTUSE PIIRANG

Võttes arvesse käesolevates üldtingimustes toodud vastutuse piiranguid, täpsustab ettevõte täiendavalt järgmist.

Kui otsustate kaubanduse ja/või linna kasutamise kasuks, nõustute sellega, et olete teinud seda vabatahtlikult ja meie oleme igasuguse riski üle võtnud. Linnale ja kaubandusele antakse tagatis, olgu see siis mis tahes garantiiga või mitte, otseselt või kaudselt. Kõik vastutuse piirangud, nagu on määratletud käesolevas peatükis või mis tahes käesolevates üldtingimustes, kehtivad seadusega lubatud ulatuses.

Ettevõtjad ei tohi tegeleda tehingu ja selle funktsioonidega ega garanteerida tehingu toimimist viiruste, viiruste või muu sarnaselt kahjuliku tarkvara puudumisel. Ettevõte ei taga, et veebisaidil kättesaadavaks tehtud teave on täpne ja sihipärane. Ettevõtjad ei vastuta ühegi kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult: otsene, kaudne või kaudne kahju, mis võib tekkida. linna kasutusest.  

Kui palju otsuseid kaubamärkide kasutamise ja sellise kaubandusega seotud maksete tasumiseks tehakse, nõustute sõnaselgelt, et teie vastutuse kasutamine ja kõigi kaubandusega seotud maksete tasumisega seotud riskide enesehindamine märgid, sealhulgas, kuid mitte ainult, taotleja, maksenõuded ja kaebuse korral makstud tagastusmaksed. See väljajätmine kehtib seadusega lubatud täies ulatuses. Ettevõtja ei vastuta linna ja/või turul saadaolevate toodete kasutamisest tulenevate kahjude eest.

 1. LÕPPSÄTTED

Klaasileping  . Üldtingimustega kaasnevad ostja ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingu lepinguosalise linna ja kõigi selle lepingupoole alampoolte teenused.

Sätete sõltumatus . Kuivõrd mis tahes käesolevate üldtingimuste säte (täielikult või osaliselt) on ebaseaduslik, tühine või tühine ning mis tahes muu toiming on ebaoluline, loetakse selline säte kehtivaks (riigis või täis) üldiselt.

Väli äri . Kasutaja tagab, et tal on täielik teovõime nendest üldtingimustest tulenevate õiguste ja kohustuste võtmiseks. Veenduge, et te ei vaja käesolevatest üldtingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks ühegi kolmanda osapoole nõusolekut või heakskiitu.

Tingimustega tutvumine . Veenduge, et olete tingimustega nõustunud enne tingimuste vastuvõtmist ja olete täielikult kursis nende üldtingimustega, eelkõige kehtestatud vastutuse piirangutega.

Kokkuleppeõigus . Nendele üldtingimustele kohaldatakse Sloveenia Vabariigi seadusi. Sloveenia Vabariigi kohtute pädevusse kuuluvad kõik käesolevatest üldtingimustest tulenevad vaidlused.

Tingimuste muutmine . Iga isiku õigus muuta või vastata osaliselt või täielikult allub nende sätete sätetele. Ettevõttel on õigus neid tingimusi muuta. Iga muudatus avaldatakse linnas. Teil on hea meel olla kursis selle aja pikkusega, mille jooksul te linna ei kasuta. Kuni te muudatusi ei muuda, on teil õigus taganeda.

Kogu kokkulepe . Käesolevad üldtingimused moodustavad poolte vahelise tervikliku kokkuleppe. Kõik võimalikud kirjalikud või suulised kokkulepped või vastuväited tuleb selliste tingimuste korral täielikult täita.

Keelevormid . Need üldtingimused on koostatud slovaki keeles. Nende üldtingimuste eristamine mõnes teises keeles on mõeldud selleks, et soodustada juurdepääsu üldtingimustele. Nõustute, et vaidluse korral on ülimuslik Slovakkia juhtum.

Väljendite nimed . Nendes tingimustes kasutatud terminid on määratletud Üldtingimustes.

MANEKS PLUS doo     Voljči Potok 38, 1235 Radomlje / Sloveenia / [email protected]