MANEKS Plus doo päästab teie ettevõtte. Järgnevalt võtate sama, mis teie isikuandmed.

See isikuandmete kaitse avaldus kirjeldab töötlemisandmeid, mida meie digitaalsed platvormid meile pakuvad või koguvad, mis võimaldab maksukogujatel juurdepääsu meie veebisaidile ja meie teenuste kasutamist. See privaatsuspoliitika on kooskõlas EL-i andmekaitse üldmääruse ja kohalike seadustega.

MANEKS plus doo on saidi netscroll.ee veebihaldur ja isikuandmete haldur. See isikuandmete hoiatusavaldus kehtib järgmiste isikute kategooriate kohta:

 • ostjad,
 • potentsiaalsed ostjad,
 • meie veebisaidi kasutajad,
 • meie tarnijad ja äripartnerid.
 1. Üldine andmetöötlus

Isikuandmete töötlemine toimub täpselt määratletud, määratletud eesmärkide ja sobivate õiguslike aluste kasutamise alusel. Kõik nimed ja õiguslikud alused, mida me ühe üksikisikute rühma jaoks kasutame, saab üle võtta järgmistes punktides.

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärgi saavutamiseks, milleks isikuandmeid koguti. Kui jagame isikuandmeid teie lepingu alusel, jagame neid teie omadussõnas. Töötlemise aastad individuaalsel eesmärgil on täpsemalt määratletud alumistes punktides.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Teave, mille meile esitate, kogume, mida saate meilt toodete, teenuste või teabe osas, ilmub meie veebisaitidel, teete koostööd avalikes foorumites või muudes meie digiteenustega seotud tegevustes, vastate küsitlustele. ostjatele või teistele suhtlejatele.meiega. Kogume andmeid erinevate tehnoloogiate, näiteks “küpsiste” abil. Lisateavet biskviidi kohta saate hõlpsalt alla laadida meie rullbiskviidi poliitikast.

 1. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk

Salastame teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, nii et olete igal juhul meiega. Need on üksikasjalikumalt välja toodud allolevates tabelites, sealhulgas aasta aasta.

Millal osta ostja rollis:

Kasvatamise eesmärkIsikuandmed, mida me levitameÕiguslik alusRok hrambe
Ostke remont meie veebisaidilt– nimi ja perekonnanimi;- kohaletoimetamise aadress;- firma oz. juriidilise isiku nimi (kui kasutajaks on juriidiline isik);- juriidilise isiku number (kui kasutajaks on juriidiline isik);- e-posti aadress (kasutajanimi);- parooli krüpteerimine;- kontakttelefon;- elukohariik.Leping5 aastat pärast tellimust
Teiega suhtlemine tellimuse aluselnimi ja perekonnanimi;- kohaletoimetamise aadress;- firma oz. juriidilise isiku nimi (kui kasutajaks on juriidiline isik);- juriidilise isiku number (kui kasutajaks on juriidiline isik);- e-posti aadress (kasutajanimi);- parooli krüpteerimine;- kontakttelefon;- elukohariikLeping5 aastat pärast tellimust
E-uudiste saatminee-aadress, ees- ja perekonnanimiSeadusPagan võtaks
Saatke profiilide abil kohandatud e-uudislehtie-aadress, ees- ja perekonnanimi, profiiliandmedKokkulepePagan võtaks
Profileerimisel põhinev turukommunikatsioonProfiili andmedKokkulepePagan võtaks
Küsitluste saatminee-aadress, ees- ja perekonnanimi, uuringu andmedTagada äritegevuse optimeerimise valdkond ja asjakohaste pakkumiste pakkumine1 aasta küsitluse parandamisest
Statistiliste analüüside korrigeerimineKoondandmed ostude, uuringute ja muude tegevuste kohta linnas, mis ei võimalda isikut tuvastadaTagada äritegevuse optimeerimise valdkond ja asjakohaste pakkumiste pakkumine1 aasta
Juriidiliste nõuete täitmine ja meie õiguste kaitseTeave sõltub seadusest tulenevast nõudest, mille puhul lähtutakse minimeerimise põhimõttestSeadusLadu seadusandlusega

Kui taotluse esitavad järgmised osapooled või potentsiaalsed ostjad:

Kasvatamise eesmärkIsikuandmed, mida me levitameÕiguslik alusRok hrambe
E-uudiste saatminee-aadress, ees- ja perekonnanimiKokkulepePagan võtaks
Saatke profiilide abil kohandatud e-uudislehtie-aadress, ees- ja perekonnanimi, profiiliandmedKokkulepePagan võtaks
Profileerimisel põhinev turukommunikatsioonProfiili andmedKokkulepePagan võtaks
Teiega suhtlemine teie palve põhjale-posti aadress või telefoninumber, ees- ja perekonnanimiTagada tõhusa suhtluse ala üksikisikutega3 kuud pärast suhtluse lõppu
Küsitluste saatminee-aadress, ees- ja perekonnanimi, uuringu andmedTagada äritegevuse optimeerimise valdkond ja asjakohaste pakkumiste pakkumine1 aasta küsitluse parandamisest
Statistiliste analüüside korrigeerimineKoondandmed ostude, uuringute ja muude tegevuste kohta linnas, mis ei võimalda isikut tuvastadaTagada äritegevuse optimeerimise valdkond ja asjakohaste pakkumiste pakkumine1 aasta
Linna turvalisuse tagamineIP-aadressEt tagada huvi linna ja ostude vastu1 aasta
Juriidiliste nõuete täitmine ja meie õiguste kaitseTeave sõltub seadusest tulenevast nõudest, mille puhul lähtutakse minimeerimise põhimõttestSeadusLadu seadusandlusega

Lisaks  töödeldakse teie isikuandmeid tarnija rollis lepingust tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil ja see peab toimuma 5 aasta jooksul alates lepingu täitmisest. ärikoostöö võti. Vaidluse korral maksame isikuandmed pädeva asutuse kohtule.

Profileerimine on üksikisiku isikuandmete kogumine ja töötlemine, mille alusel koostatakse isikuprofiil. Nii saame pakkuda Sulle huvipakkuvaid ja Sinu huvidele kohandatud tooteid. Profileerimist kasutati vastavalt teie kokkuleppele.

MANEKS PLUS doo kasutab profileerimiseks järgmisi andmekategooriaid: ostu seisukord ja sisu, volitatud ostu asukoht, volitatud ostu aeg.  

 1. Isikuandmete edastamine

Teie isikuandmeid ei edastata teistele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • Kui seotud ettevõtted või kolmandad osapooled käitlevad teenuseid meie nimel, vastavad nad teie päringutele ning tarnivad saidi jaoks pakette ja teenuseid jms. Seda ettevõtet julgustatakse kasutama teie isikuandmeid muudel eesmärkidel, näiteks minu poolt nõutud eesmärkidel või nende vajadustest lõuna pool. See hõlmab nt. kättetoimetamisteenused, e-posti pakkujad jne.
 • Isikuandmete jagamisel ettevõttega või kolmandate isikutega kaitsevad nad meie osapoolte turvalisuse ja kaitse tagamiseks oma õigusi ja seaduslikku vastavust õigustoimingutele või muudel juhtudel, kui usume heas usus, et nõuded vastavad. järgida. See hõlmab nt. IT- ja finantskonsultandid, välised õigusnõustajad jne.

Kõik kolmandad isikud, kellega nad isikuandmeid jagavad, on kohustatud isikuandmeid hoiatama vastavalt lepingule. Sellised kolmandad isikud ei tohi neid isikuandmeid kasutada muudel eesmärkidel, kui need, mis on sätestatud esitatud isikuandmetes.

 1. Turvalisus, terviklikkus ja andmekaitse

Teie teabe turvalisus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus on meile väga olulised. Meie ettevõtted rakendavad tehnilisi, administratiivseid ja füüsilisi turvameetmeid, mille eesmärk on kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, kasutamise ja muutmise eest.

Need meetmed hõlmavad järgmist:

 • võrgu-, masina- ja rakendusseadmete haldamine,
 • töötajate haridus,
 • töövõtjate kontrollimine ja järelevalve ning
 • asjakohane hoiatus äriruumidest.

Vaatame üle oma turvaprotseduurid, et olla kursis uusimate tehnoloogiate ja meetoditega. Pange tähele, et meie parimate täienduste ohutus ei ole enam vastavuses või on selline, et sellega ei saa tegeleda.

 1. Sinu õigus

Isikuandmete töötlemise osana on teil eraldiseisvad õigused, mida kasutate selliselt, et saadate meiega kirja.

Pange tähele, et kui te ei luba meil oma isikuandmeid koguda, ei pruugi teil olla võimalik teatud tooteid ja teenuseid pakkuda, samuti ei pruugi mõned meie teenused teie huve ja eelistusi arvesse võtta. Npr. Kui te tarneaadressi ei esita, ei saa me teiega sõlmida lepinguid, kuid me ei saa teile tarnida ka tarnitud tooteid.

Õiguse saab sel viisil teha, võttes meiega ühendust aadressil Maneks Plus doo, Volčji Potok 38, 1235 Radomlje isikuandmete kaitse või e-posti aadressiga [email protected] , näiteks isikuandmete kaitse. Teie palvel vastasid nad ühe kuuga võimalusele pikendada aastat ühe kuu võrra. Edasise pikendamise korral teavitatakse teid sellest mõne kuu jooksul pärast teie taotluse saamist. 

Teil on järgmised õigused:

 • Juurdepääs isikuandmetele : saate küsida meilt sellekohast teavet või säilitada enda kohta käivaid isikuandmeid ning võimalusel taotleda juurdepääsu isikuandmetele ja töötlemisinfole (millised andmed kogutakse ja nendest andmeallikatest).
 • Isikuandmete täitmine : võite paluda meil täita oz. täiendav mittetariifne unts. teile antud teavet.
 • Isikuandmete töötlemise piiramine : saate meilt taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist (kui näiteks kinnitatakse teie isikuandmete täpsus).
 • Isikuandmete kogumine : võite paluda meil oma isikuandmed kustutada (me ei pea maksma samade isikuandmete eest, mida haldame seadusest tulenevalt või lepingu alusel).
 • Isikuandmete loend : võite paluda meilt, et teie isikuandmed, mille olete meile edastanud, edastataks teile struktureeritud, üldiselt kasutataval ja masinasõbralikul kujul.
 • Taastamistaotlus : iga isik, kellel on õigus lubada juurdepääsu teie isikuandmetele, mida me taotluse alusel kogume ja töötleme. Toetus võib piirduda mis tahes käesolevas poliitikas määratletud toiminguga. Negatiivsete tulemuste lubamise ületamine võib aga olla tingitud teatud teenuste väljakirjutamisest või võimalusest pakkuda rohkem.
 • Isikuandmete töötlemise leping : teil on õigus anda luba oma isikuandmete töötlemiseks, kui ta töötab otseturunduse eesmärgil. oma isikuandmete edastamiseks kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil. Samuti on kohandatud untsi abil lihtne töödelda andmeid, mida me otseturunduse eesmärgil kasutame. üksikpakkumised (profileerimine). Lepingu võib esitada käesolevas poliitikas määratletud viisil.  
 • Õigus andmete teisaldatavusele : õigus nõuda meile saadetud isikuandmete loetelu. Andmed edastatakse teile struktureeritud, üldiselt kasutataval ja masinasõbralikul kujul. Pärast valikut saate selle teabe teisele administraatorile edastada. Kui see on tehniline juhtum, võite taotleda, et teie isikuandmed edastataks otse teisele administraatorile.

Oleme teadlikud, et vastutav töötleja võib isikuandmetega seotud isiklike õiguste korral tungiva isiku tuvastamise korral nõuda teilt lisateavet ja järeldada, et tal ei pruugi olla võimalik teid õigesti tuvastada.

Kui muudate asjaolu, et MANEKS plus doo vähendab oma kohustusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, võite võtta ühendust infoametnikuga Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana või e-posti teel aadressil

[email protected] . Rohkem infot Infoametniku ja isikuandmete töötlemise kohta saab aadressilt:  https://www.ip-rs.si/ .

 1. Selle isikuandmete kaitse avalduse muudatused

Seda võib aeg-ajalt muuta, et kohandada seda uusimate tehnoloogiate, tööstustavade, juriidiliste nõuete või muudel eesmärkidel. Isikuandmete kaitse avalduste nüüdisaegne versioon avaldatakse meie digitaalsetel platvormidel. Annan teile teada, et olete oma isikuandmete hoiatuse regulaarselt üle vaadanud, kui vastavad õigusaktid seda nõuavad, ja teie lepingud on kinnitatud enne muudatusi.

 1. Kommentaarid ja küsimused

Kui teil on selle isikuandmete kaitset puudutava avalduse kohta kommentaare või küsimusi, võtke ühendust Maneks Plus doo, Volčji Potok 38, 1235 Radomlje või e-aadressil [email protected] .  

Maneks Plus doo, Volčji Potok 38, 1235 Radomlje  / Sloveenia  / [email protected]